Rindal kommune

Kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommuner

Kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommuner

Vi har ledig nyopprettet interkommunal stilling som psykolog/psykologspesialist i kommunene Rindal og Surnadal, der Rindal er vertskommune. Stillingen lyses ut med forbehold om politisk godkjenning.

Formålet med stillingen er å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene og være med på å videreutvikle våre lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid. Stillingen er rettet mot hele kommunenes befolkning.  Helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeid med barn og unge, samt å styrke det tverrfaglige helsearbeidet vil prioriteres. Stillingen deles mellom de to kommunene, med 50 prosent arbeid i hver kommune.

 

 Arbeidsoppgaver

 • Forebyggende arbeid

 • Arbeid med barn og unge som har behov for psykisk helsehjelp/oppfølging, blant annet for å bidra til bedre gjennomføring av skole og opplæring.
 • Tidlig intervensjon, utredning og behandling av personer med psykiske vansker/lidelser og/eller rusmiddelproblem.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Systemarbeid og grupperettede tiltak kan bli aktuelt
 • Veiledning og konsultativ bistand til andre yrkesgrupper i kommunene
 • Den som tilsettes vil være sentral i utforming av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent psykolog eller psykologspesialist
 • Erfaring fra klinisk arbeid
 • Interesse for samfunnspsykologi, forebygging og tidlig intervensjon
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gyldig førerkort og kunne disponere egen bil

Personlige enskaper

 • Du viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Du viser evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Du viser evne til å jobbe selvstendig og strukturert 
 • Du viser et godt humør og evne til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Menigsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet 
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet
 • God pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Vi ønsker at du oppgir referanse i søknaden. Søkere som er aktuelle for stillingen inviteres til intervju.

Gyldig politiattest må vises frem før oppstart i stillinger der loven krever det.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Når søknadsfristen har gått ut utarbeider vi offentlig søkerliste.
Søkere som ber om unntak fra offentlighet må skrive en begrunnelse i søknaden. Navn på søkere kan likevel bli offentliggjort i tråd med offentlighetsloven § 25. Vi tar kontakt med deg før søkerlisten gjøres offentlig dersom begrunnelsen ikke automatisk fyller kriteriene. 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Rindal

Kontaktpersoner:

Grete Ranes Heggem

mob: +47 92650771

Gunn Inger Bredesen

mob: +47 48122549

Adresse:

Sjukeheimsvegen 6 6657 Rindal