Rindal kommune

Tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak

Enhetsleder for tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak - 2. gangs utlysning

I Rindal kommune skal områdene tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak organiseres i en ny enhet med én felles leder.

Vi har forventninger om at den nye enheten skal bidra til effektiv og rasjonell drift, gi kapasitet til utvikling av tjenesteområdene, støtte opp under organisasjonsendringer og utnytte potensialet som ligger i alt dette. Enhetslederen har en svært sentral rolle i dette arbeidet.

Enheten omfatter følgende fagområder: 

 • Driftsoppgaver innenfor tekniske tjenester som renhold, bygg, anlegg, veg, vann, avløp og brann/feiing  
 • Forvaltningsoppgaver innenfor områdene landbruk, miljø, skog, vilt, byggesak, plan, kart og oppmåling 
 • Planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter 

Som enhetsleder får du ansvar for helhetlig styring og strategisk ledelse av enheten.  

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forme, utvikle og lede den nye enheten for framtida 
 • Følge opp politiske målsettinger, strategier, planer og bestillinger 
 • Prioritere oppgaver og tydeliggjøre beslutninger og ansvar  
 • Klargjøre roller, oppgaver og hva som forventes fra den enkelte medarbeider 
 • Sørge for at medarbeidere og ledere jobber i felles retning, at oppdragene blir forstått og at det er helhet og sammenheng i oppgaver og ressurser 
 • Skrive saksframlegg for folkevalgte organer 
 • Digitalisere og fornye tjenester, prosesser og arbeidsmåter i enheten 
 • Ha resultat-, økonomi- og personalansvar 
 • Legge til rette for et sunt arbeidsmiljø, med spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Dette innebærer blant annet å følge opp kommunens arbeid med 10-faktor som medarbeider- og lederutviklingsverktøy

Vi ønsker oss en leder som:

 • Har ledererfaring og kan vise til gode resultater som leder i en organisasjon med sammensatte oppgaver  
 • Har høyere utdanning  
 • Har god økonomi- og budsjettforståelse 
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Har god kunnskap om bruk og utvikling av digitale arbeidsmåter 
 • Kan bygge relasjoner og oppnå resultater gjennom samhandling og medvirkning 
 • Kan skape tydelige forventninger og inspirere medarbeidere  
 • Kan jobbe målrettet og strukturert og samtidig være fleksibel 
 • Viser evne til selv å planlegge og prioritere tid og oppgaver innenfor gitte mål og rammer 
 • Er endringsvillig, nytenkende og trygg i arbeid med utvikling av tjenester som er bærekraftige i framtida 

Vi tilbyr:

 • Menigsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • Gode kolleger med kompetanse innen mange områder
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet til innbyggerne 
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Vi ønsker at du oppgir referanse i søknaden. Søkere som er aktuelle for stillingen inviteres til intervju.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Når søknadsfristen har gått ut utarbeider vi offentlig søkerliste.

Søkere som ber om unntak fra offentlighet må skrive en begrunnelse i søknaden. Navn på søkere kan likevel bli offentliggjort i tråd med offentlighetsloven § 25. Vi tar kontakt med deg før søkerlisten gjøres offentlig dersom begrunnelsen ikke automatisk fyller kriteriene. 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31082020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Rindal kommune

Kontaktpersoner:

Assisterende rådmann Sivert Dombu

mob: +47 95785911

Rådmann Birgit Reisch

mob: +47 91112469

Adresse:

Rindalsvegen 17 6657 Rindal